DZIĘKUJEMY!!!

Było pięknie! Wspaniały czas świętowania podczas którego spotkała się sztuka i dobroczynność.

Wdzięczność to słowo, które najlepiej opisuje nasze odczucia po wczorajszym wydarzeniu.
Nasze wspólne dzieło to zebranie 112 800 zł!!!
D Z I Ę K U J E M Y!?

Dziękujemy artystom za ich hojność, zaangażowanie i wrażliwość.Jesteście wspaniali!!!
Dziękujemy Wam za obecność,także za pośrednictwem telefonu i artinfo.pl, za niezwykłą atmosferę i odwagę w licytowaniu.
Dziękujemy Galerii u Jezuitów za gościnność i zaangażowanie.
Dziękujemy Joannie Divinie za niezapomniane prowadzenie aukcji, wspaniałą atmosferę.
Dziękujemy Pawłowi Królowi za najlepszy plakat wydarzenia.
Dziękujemy Dariuszowi Czerwińskiemu za oprawę graficzną.
Dziękujemy nauczycielkom z Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.
Dziękujemy rodzicom ze Stowarzyszenia Aperio oraz Przystań Autysty.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom.
Dziękujemy Gabrieli Marciniak za wszystkie wspaniałe zdjęcia.
Dziękujemy Aresowi Chadzinikolau za oprawę muzyczną.
Dziękujemy wszystkim pozostałym, czasem anonimowym osobom, które przyczyniły się do tego wspaniałego sukcesu!

Wkrótce ukaże się pełna fotorelacja z wydarzenia.?