PODZIĘKOWANIA

11 Aukcja Sztuki Aperio zakończyła się sukcesem!
Dziękujemy za Waszą obecność, hojność, zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby dzieci 💙
💙 Przesyłamy ogromne wyrazy wdzięczności dla Artystów!
💙 Dziękujemy wszystkim Uczestnikom naszego wydarzenia!
💙 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania do aukcji!