PODZIĘKOWANIA

💙 13 Aukcja Sztuki Aperio zakończyła się sukcesem!
💙 Dziękujemy artystom za przekazanie prac!
💙 Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego wydarzenia!
💙 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania do Aukcji! W szczególności kuratorce Dagmarze Książkiewicz, Piotrowi Domańskiemu, Joannie Divinie, Galerii pod Arkadami oraz wszystkim wolontariuszom!
💙 Dziękujemy za Waszą obecność, hojność, zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby dzieci!