AUTYZM

Ludzie z autyzmem to bardzo niejednorodna grupa diagnostyczna, którą jednak łączą zaburzone cechy z trzech obszarów funkcjonowania.

1,5%

Przekaż 1,5% swojego podatku Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Stowarzyszenia polega na organizowaniu dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci.

AKTUALNOŚCI

Bądź kluczem do ich świata

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia APERIO