Propagowanie wiedzy na temat autyzmu

edukacja, szkolenia, spotkania

Celem Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio” jest propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia, a także skutecznych metod pracy z dzieckiem z autyzmem. Od wielu lat „Aperio” organizuje szkolenia dla profesjonalistów, rodziców na temat autyzmu. Razem z instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka ( IWRD) w Gdańsku organizuje staże praktyczne dla nauczycieli z całej Polski, których celem jest zdobycie Certyfikatu nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem www.iwrd.pl

Od kilku lat  Stowarzyszenie jest organizatorem imprez o charakterze szkoleniowym podczas corocznych obchodów dni autyzmu. W tym cyklu odbyły się dwie konferencje naukowe „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”, a także warsztaty szkoleniowe „Praca z dzieckiem z autyzmem”. Wszystkie te wydarzenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób, którym tematyka autyzmu jest bliska.

Stowarzyszenie wspiera także nauczycieli-terapeutów z Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w zdobywaniu wiedzy i nowych kompetencji terapeutycznych. Dzięki funduszom „Aperio” odbywają się staże praktyczne w placówce nadzorującej merytorycznie Przedszkole, a także coroczna  superwizja  dyrektor IWRD dr Anny Budzińskiej w Przedszkolu. Stowarzyszenie „Aperio” finansuje także udział terapeutów w konferencjach naukowych dotyczących efektywnych metod pracy z dziećmi z zaburzeniem autystycznym.

Bądź kluczem do ich świata

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia APERIO