AUTYZM

Autyzm jest bardzo poważnym zaburzeniem rozwojowym

Ujawnia się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie.

Ludzie z autyzmem to bardzo niejednorodna grupa diagnostyczna, którą jednak łączą zaburzone cechy z trzech obszarów funkcjonowania. Pierwszy obszar to interakcje społeczne, drugi komunikowanie się a trzeci to zachowania, aktywności i zainteresowania.

Tak też przedstawiany jest autyzm w najnowszych systemach kwalifikacyjnych: ICD-11 (International Classification of Diseases) stworzonym przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization) oraz w DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Trudność w diagnozowaniu autyzmu polega na tym, że natężenie zaburzonych cech lub poszczególne objawy są niezwykle zróżnicowane.

Na całym świecie dramatycznie rośnie liczba dzieci z autyzmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm, obok takich chorób jak nowotwory, cukrzyca i AIDS, za jeden z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych. Według amerykańskich danych statystycznych już 1 na 68 dzieci rodzi się zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jak dotąd nie wskazano jednoznacznie przyczyn występowania tego zaburzenia, nie ma też leku na autyzm. Wiadomo jednak, że wczesna diagnoza i rozpoczęcie intensywnej terapii behawioralnej może znacząco odmienić życie dziecka z autyzmem i jednocześnie życie całej jego rodziny.

Bądź kluczem do ich świata

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia APERIO