O nas

stowarzyszenie APERIO

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”  powstało w 2008 r., aby wspierać  dzieci z autyzmem i ich rodziny. Organizację założyli nauczyciele-terapeuci, z czasem do organizacji wstąpili także rodzice dzieci z autyzmem.

Stowarzyszenie wspiera Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu.

Działalność Stowarzyszenia polega na organizowaniu dodatkowych zajęć terapeutycznych dla dzieci. Pozyskuje ono także fundusze na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych.

Stowarzyszenie dba o dokształcanie kadry Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem oraz organizuje szkolenia teoretyczne i praktyczne dla  profesjonalistów i rodziców.

W roku 2015 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Statut Stowarzyszenia

§1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2 Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną zajmującą się wspomaganiem terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi.

§3 Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§4 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Stowarzyszeń.

§5 Stowarzyszenie może być członkiem lub partnerem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Lidia Domańska

Prezes Stowarzyszenia APERIO

Hermina Marcinkowska

Sekretarz Stowarzyszenia APERIO

Magdalena Świerzowska

Wiceprezes Stowarzyszenia APERIO

Monika Bartoszak

Człownek Stowarzyszenia APERIO

Anna Piętka

Skarbnik Stowarzyszenia APERIO

Bądź kluczem do ich świata

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia APERIO