Wspieranie placówek oświatowych

Współpraca

Stowarzyszenie „Aperio” wspiera Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu. Jest to unikatowa placówka w Poznaniu, jedna z kilku tego typu w Polsce. Powstało w 2001 r. 14 dzieci jest w nim objętych intensywną terapią behawioralną w oparciu o programy z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi w Polsce i zagranicą.

Dzięki działalności Stowarzyszenia dzieci z Przedszkola organizowane mają dodatkowe zajęcia w czasie wakacji letnich i zimowych. Podczas półkolonii dzieci uczestniczą w ciekawych wycieczkach , zajęciach muzycznych, czy warsztatach plastycznych. Kilka razy rodziny dzieci z autyzmem uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych w nadmorskich miejscowościach. Podczas wyjazdów dzieci brały udział w zajęciach, rodzice mieli czas na odpoczynek.

Stowarzyszenie na bieżąco zakupuje potrzebne do Przedszkola pomoce dydaktyczne, zabawki, a także sprzęt elektroniczny, z którego korzystają dzieci i terapeuci. Dzięki funduszom udało się wyposażyć Przedszkole w komputery, tablety, a także drukarki.

Bądź kluczem do ich świata

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia APERIO