Zajęcia na basenie

Nasi Podopieczni co tydzień uczestniczą w zajęciach na basenie doskonaląc swe umiejętności pływackie