WIELKI FINAŁ AUKCJI!

To był dobry dzień! Polska wygrała, my też!!
112 400 zł! Tyle udało się zebrać podczas tegorocznej aukcji! Ta kwota zasili konto Stowarzyszenia Aperio. Dzięki niej dzieci z autyzmem będą miały lepszą teraźniejszość i przyszłość.
Dziękujemy!

Podziękowania składamy wszystkim Artystom!! Za Waszą hojność, zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby dzieci! Bez Was nie byłoby naszej aukcji.

Dziękujemy Wszystkim Gościom Aukcji, tym, których spotkaliśmy w Galerii pod Arkadami jak i tym, którzy licytowali obiekty w sieci. Bez Was nie byłoby naszej aukcji.

Dziękujemy Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Poznaniu, za gościnę, wsparcie i zaufanie.

Dziękujemy Joannie Divinie. Za wspaniałe prowadzenie aukcji, zaangażowanie!!

Dziękujemy Całemu Zespołowi Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Za Wasze serce, poświęcony czas, zaangażowanie. Dobrze, że jesteście!

Dziękujemy Wszystkim Wolontariuszom!! Za Wasze zaangażowanie, poświęcony czas! Dobrze, że jesteście!

Dziękujemy Dariuszowi Czerwińskiemu za wsparcie w oprawie graficznej!

Dziękujemy Fotografowi za dokumentacje obiektów na aukcję!

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu aukcji!